การอัพเดท Version ของ Directadmin ผ่าน Command Line