การเปลี่ยน VERSION PHP ด้วยตัวเอง

การเปลี่ยน VERSION PHP ด้วยตัวเอง

 

 1. Loginเข้าระบบ Control Panel DirectAdmin >>>> Domain Setup

 

 

 2. เลือก Domain ที่ต้องการเปลี่ยน Version PHP

 

 

3. เลือก Version PHP ที่ต้องการ ในช่องเปลี่ยนเป็นอีก Version แล้วกด Save

 

 

4. เมื่อ Save เสร็จแล้วจะขึ้น PHP versions saved เป็นอันเสร็จเรียบร้อย