อุดช่องโหว่ของ LINUX KERNEL ด้วย GRSECURITY

อุดช่องโหว่ของ LINUX KERNEL ด้วย GRSECURITY

grsecurity ช่วยใรเรื่องของการ path ช่องโหว่ของลีนุกซ์เคอแนลซึ่งจะทำให้เครื่องเซิฟเวอร์ของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับส่วนรายละเอียดของ feature แนะนำให้อ่านได้ที่ http://grsecurity.net

ขั้นตอนการติดตั้ง (CentOS 6.4)

1 > เพิ่ม repository

$ cd /etc/yum.repos.d/
$ wget http://repos.coredumb.net/grsecurity/grsecurity.repo

2 ติดตั้ง grsecurity kernel

$ yum clean all
$ yum install kernel gradm

3 > reboot

reboot

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://en.wikibooks.org/wiki/Grsecurity/Appendix/Grsecurity_and_PaX_Configuration_Options