ลดขนาดรูปภาพใน WordPressด้วย Download Compress JPEG & PNG images

ลดขนาดรูปภาพใน WordPressด้วย Download Compress JPEG & PNG images

ท่านสามรถลดขนาดไฟล์รูปภาพรูปภาพของเว็บไซต์ท่านได้ง่ายๆด้วย Plugin Compress JPEG & PNG images

1.เมื่อทำการติดตั้ง Plgin เสร็จแล้วเข้าใน Setting -> media
หากยังไม่มี user สามารถสมัครได้ ที่ช่องกรอกข้อมูลด้านซ้าย หากมีรหัสอยู่แล้ว สามารถ กดได้ที่ link API Dashboard

**** แนะนำให้ใช้ All in one WP Migration backup มาดำเนินการในเครื่อง PC ของท่านเอง เนื่องจากกระบวนการ Compress รูปภาพกิน Performance สูง

2. หากทำการยืนยันเสร็จแล้วจะปรากฏ ข้อมูลดังรูป

3. กดปุ่ม Start Bulk Optimization เพื่อทำการลดขนาดรูปภาพทั้ง Website จากนั้นรอ ระบบทำงานจนแสร็จ หากปิด Website ระบบจะไม่ทำงานต่อ