เริ่มต้นใช้งาน VPS rukcom

เริ่มต้นใช้งาน VPS rukcom

สำหรับการใช้งาน VPS ในระดับเริ่มต้นซึ่งจะแตกต่างจาก sharehost โดยที่ VPS จะได้สิทธิ์เป็น admin ของระบบดังนั้นเราจำเป็นต้องทำการสร้าง package ต่างๆเพื่อกำหนด quota การใช้งาน และสร้าง user ให้ใช้งานอยู่ในภายใต้ quota ที่เราได้กำหนดขึ้น

1.เมื่อ login เข้าสู่ระบบเข้ามาแล้ว ให้ไปที่เมนู reseller level เพื่อทำการสร้าง quota การใช้งานของแต่ละ user โดยสามารถแบ่งเป็นหลายๆ quota ได้

 

 

 

2.จากนั้นให้ทำการ เลือก add package เพื่อกำหนด quota การใช้งานต่างๆ

 

 

3.โดย quota จะมีรายละเอียดดังนี้
แนะนำให้ตั้งค่าตามรูปภาพนี้ หรือถ้าหากต้องการกำหนด quota ต่างๆก็สามารถกำหนดได้ในส่วนนี้และตั้งชื่อ package ได้เลยซึ่งสามารถสร้างได้มากกว่า 1 package ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกด save ได้เลย
**ในส่วนของ ssh access ไม่แนะนำให้เปิดใช้งานเพราะว่าบางครั้งถ้าหากใช้ secure shell เข้าไป อาจจะเผลอลบไฟล์จากระบบออกไปทำให้ domain ไม่สามารถใช้งานได้ครับ

 

 

 

 

4. Add new User และกำหนด package ให้ user ที่สร้างขึ้นได้ใช้งาน

 

 

5.ทำการตั้งชื่อ username password ในการ login เข้าใช้งานในระดับ user
domain จะใช้เป็น domain หลักของ user ที่ได้สร้างขึ้น
Use User Package คือการกำหนดให้ user ใช้งาน quota ที่กำหนดเอาไว้ใน package ที่เราได้สร้างขึ้น

 

6.หลังจากได้สร้าง user เรียบร้อยแล้ว เราสามารถดูรายละเอียดต่างๆของ user ที่เราได้สร้างขึ้นและปริมาณการใช้งานต่างๆของระบบได้จากเมนู Admin Level -> Show all users

 

 

7.หากต้องการ login เป็น user หรือต้องการ modify quota ต่างๆให้เลือกตาม menu ได้เลย ซึ่ง menu ต่างๆมีดังนี้
Login as .. คือการ login เป็น user นั้นๆ
Modify User คือ การเข้าไปแก้ไข quota ต่างๆของ package ที่ใช้งานอยู่ ในกรณีที่ต้องการ customize แต่จะไม่กระทบ package หลักที่ได้สร้างขึ้น
Suspend คือการระงับการใช้งาน user ทำให้ domain ที่อยู่ภายใต้ user ไม่สามารถเข้าถึงได้
Unsuspend คือการปลดการระงับการใช้งานของ user

 

**แนะนำให้แบ่ง 1 user ต่อ 1 domain เพื่อที่ลดปัญหาในกรณีที่ domain ใน user นั้นๆติดไวรัสหรือมัลแวร์ จะทำให้มัลแวร์ไม่สามารถฝังไฟล์ข้าม user กันได้ เนื่องจากเนื่องจากกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงของแต่ละโดเมนอย่างชัดเจน