วิธีซ่อมตารางประเภท Myisam (MySQL)

วิธีซ่อมตารางประเภท Myisam (MySQL)

ก่อนซ่อม MyISAM แนะนำให้ stop mysql ก่อนทุกครั้ง

ให้แก้ dbname เป็นชื่อ Table โดยปกติ path จะอยู่ใน /var/lib/mysql/*** หากมีการ customize ก็ให้เปลี่ยนให้ Path ถูกต้องด้วย

เริ่มทำการซ่อมด้วยคำสั่งพื้นฐานเลยถ้าฐานข้อมูลพังไม่เจอก็ใช้แค่คำสั่งเดียวจบ

myisamchk --silent --force --fast --update-state /var/lib/mysql/dbname/*.MYI

 

ซ่อมทีละ Table แบบรวดเร็ว

myisamchk -r -q /var/lib/mysql/dbname/*.MYI

ซ่อมทีละ Table และ ทีละบรรทัด (ตรวจสอบ Memory ของเซิฟเวอร์ด้วยเพราะจะใช้ resource หนักมาก)

myisamchk -r -o -e /var/lib/mysql/dbname/XXXX.MYI