วิธีอัพเกรด MySQL เป็น 5.6 ใน VestaCP

วิธีอัพเกรด MySQL เป็น 5.6 ใน VestaCP

ค่า Default ของ VestaCP จะติดตั้ง MySQL 5.5 มาให้ซึ่งปัจุบันทั้งความเสถียรและความเร็วของ MySQL 5.6 จะเหนือกว่า 5.5 ทุกอย่าง ในการใช้งานฐานข้อมูลต่างๆทาง Ruk-Com Hosting แนะนำให้ใช้ MySQL 5.6 เป็นอย่างน้อย

 

Install Epel

rpm -Uvh http://dev.mysql.com/get/mysql-community-release-el6-5.noarch.rpm

Upgrade MySQL

yum update mysql-server
service mysqld restart
mysql_upgrade
chkconfig mysqld on