เพิ่ม PACKAGE ให้มากขึ้นด้วย EPEL (CENTOS 6.4)

เพิ่ม PACKAGE ให้มากขึ้นด้วย EPEL (CENTOS 6.4)

epel

ทุกครั้งที่ผมติดตั้ง Linux ตระกูล Redhat,CentOS ผมจะติดตั้ง EPEL Repository (Fedora Project) ก่อนเสมอเพราะว่าเป็นการเพิ่ม Packages ให้เยอะขึ้นและอัพเดทเร็วกว่าของทาง CentOS เอง รายละเอียดเพิ่มเติม -> ที่นี่

ขั้นตอนการติดตั้ง

CentOS 6

yum -y install epel-release

Centos 5

rpm -Uvh http://mirrors.thzhost.com/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm

หลังจากนั้น อัพเดท ด้วยคำสั่ง

 yum update
 yum -y upgrade

เพียงเท่านี้ก็จะทำให้ package ของเรานั้นทันสมัยขึ้นแล้วครับ