บริหารระบบด้วย AJENTI (CENTOS 6.5)

บริหารระบบด้วย AJENTI (CENTOS 6.5)

 

Ajenti เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบที่ต้องการความสะดวกสบายในการจัดการเครื่องเซิฟเวอร์ในองกรณ์ของท่านโดน Ajenti นั้นสามารถจัดการแทบจะครบทุกอย่างผ่าน Web Interface ที่มีหน้าตาค่อนข้างทันสมัย เช่น Web Server, Firewall , Crontab , DNS , อื่นๆอีกมากมาย รวมถึงมี Plugin ที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้อีกด้วย

ขั้นตอนการติดตั้ง Ajenti

Install repository

http://repo.ajenti.org/ajenti-repo-1.0-1.noarch.rpm

 

ติดตั้ง Ajenti

yum install ajenti

เปิดการใช้งาน service

service ajenti restart

 

ทำให้ Ajenti เปิดเซอวิชทุกครั้งหลังจากเปิดเครื่องใหม่

chkconfig ajenti on

 

โดยการใช้งาน Ajenti จะเข้าผ่าน https ผ่านพอต 8000

เช่น

https://putter-lab:8000
User : root
Pass : admin

แหล่งที่มา : http://support.ajenti.org/topic/349866-installing-on-centosrhel/