ตรวจสอบ SQL statement ของ WordPress ด้วย Query Monitor

ตรวจสอบ SQL statement ของ WordPress ด้วย Query Monitor

ในบทความนี้จะแนะนำ Plugin ที่ชื่อว่า Query Monitor สำหรับ debug ดู SQL Statement ที่ใช้งานของเวปไซต์ตัวเองซึ่งในมุมมองผมคิดว่ามีประโยชน์มากๆ เพราะว่าเราจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่า Query ไหนหรือ Plugin ไหนทำให้เวปไซต์โหลดช้าหรือหน่วง และสามารถเช็คได้ว่า Page ไหนใช้เวลาใน Database เท่าไรและจำนวนกี่ query ในหน้านั้นๆ

 

เราได้อะไรได้บ้างจาก Plugin ตัวนี้ 

  • ดู database queries  ทั้งหมดที่มีการใช้งานในเวปไซต์เรา
  • ระยะเวลาการตอบสนองของของ query ทำให้เราสามารถรู้ได้ว่า Plugin , Themes ไหนที่มีปัญหา และถ้า query นั้นไม่จำเป็นเราก็สามารถเอาออกได้เพื่อให้เวปไซต์เราทำงานได้เร็วขึ้น
  • Debug เพื่อดูการทำงานของ Plugin (for dev)
  • filter เฉพาะ Plugin ได้ เช่นต้องการดูว่าทำไม Postview ถึงช้า มี query อะไรเป็นปัญหา เป็นต้น
  • ดู Error / Warning ของ PHP และ SQL Command
  • อื่นๆ ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://wordpress.org/plugins/query-monitor/