การเคลีย Message System ในระบบ

การเคลีย Message System ในระบบ

บางท่านอาจจะเคยเจอปัญหา Message ขยะจากระบบเยอะมาก และถ้าหากเยอะมากๆจะทำให้กดเข้าไปดูข้อความไม่ได้เนื่องจาก Server Timeout นั่นเอง ขั้นตอนการเคลียง่ายๆ ดังนี้

Screen Shot 2560-01-17 at 1.25.45 AM

 

echo -n "" > /usr/local/directadmin/data/admin/tickets.list
service directadmin restart

 

Screen Shot 2560-01-17 at 1.27.11 AM