วิธีดู Error Log ของ Website เมื่อเจอ Error 500 ใน Directadmin Control Panel

วิธีดู Error Log ของ Website เมื่อเจอ Error 500 ใน Directadmin Control Panel

1. หลังจาก Login DirectAdmin เสร็จแล้วเลือกเมนู Site Summary / Statistics / Logs (  ตามรูปภาพด้านบน )

2. สามารถดู Error ที่เกิดขึ้นใน Website ได้ที่ Web Error Log  (ตามรูปภาพด้านบน)
ท่านสามารถดู Error ทั้งหมดสามรถเลือกได้ที่ Full Error Log  หรือท่านต้องการเลือกดูเฉพาะ Error ที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ที่  10 Lines หรือ 100 Lines เพื่อดู Error ล่าสุด 10 Error หรือ 100 Error ตามลำดับ