วิธีตรวจสอบเมื่อคิดว่า Website ติดมัลแวร์

วิธีตรวจสอบเมื่อคิดว่า Website ติดมัลแวร์

1. ตรวจสอบจากตัว Virus & Malware Scan

ระบบจะทำการ Scan ทุกวันเพื่อความปลอดภัยของทุก Website ของลูกค้าของบริษัท
สามารถดูได้จากระบบ Virus & Malware Scan ใน Directadim เพื่อเข้าไปดู Report การ Scan Malware

 

สาเหตุที่ทางเราเลือก Block File ที่มีมัลแวร์

เนื่องจากหาก website ลูกค้าติด blacklist จาก google หรือ security program ต่างๆ

จะต้องทำการขอปลด blacklist โดยจะใช้เวลาในการปลด blacklist นี้ค่อนข้างนาน

Warning : ในบางครั้ง Website ลูกค้าอาจติดมัลแวร์แต่ไม่พบในระบบเนื่องจากอาจเป็นมัลแวร์ตัวที่ Firewall ของระบบไม่รู้จักหรือเป็นตัวที่ใหม่มาก Role ของ Firewall ยังไม่ Update อาจทำให้ยังไม่เจอได้

2. ตรวจสอบจากเว็บไซต์ภายนอก

โดยลูกค้าสามารถเข้าไปที่ Website : https://sitecheck.sucuri.net/   ตัวสแกนมัลแวร์ที่เป็นที่นิยมในตอนนี้ก็คือ Sucuri Security ซึ่งให้การสแกนแบบระยะไกล และเป็นบริการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์แบบ all-in-one ที่เป็นตัวฟรี โดยเราสามารถใช้ตัวสแกนเนอร์ฟรีตัวนี้ทำการค้นหาไฟล์ที่ติดไวรัสหรือมัลแวร์ในเว็บไซต์ของเราได้ ด้วยวิธีการดังนี้

2. ตรวจสอบจากเว็บไซต์ภายนอก

โดยลูกค้าสามารถเข้าไปที่ Website : https://sitecheck.sucuri.net/   ตัวสแกนมัลแวร์ที่เป็นที่นิยมในตอนนี้ก็คือ Sucuri Security ซึ่งให้การสแกนแบบระยะไกล และเป็นบริการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์แบบ all-in-one ที่เป็นตัวฟรี โดยเราสามารถใช้ตัวสแกนเนอร์ฟรีตัวนี้ทำการค้นหาไฟล์ที่ติดไวรัสหรือมัลแวร์ในเว็บไซต์ของเราได้ ด้วยวิธีการดังนี้

1.  กรอกชื่อเว็บไซต์ที่ติดมัลแวร์ แล้วคลิก Scan Website

2. หากไม่พบมัลแวร์หรือ Website มีความเสี่ยงระบบจะแจ้งออกมาเพื่อให้ผู้ใช้ทำการแก้ไขต่อไป

3. หากสแกนเสร็จเรียบร้อย เราพบ Warning : Malware Detected แสดงว่าเว็บไซต์ติดมัลแวร์