วิธีทำให้ Directadmin Template รองรับภาษาไทย

วิธีทำให้ Directadmin Template รองรับภาษาไทย

/usr/local/directadmin/data/skins/enhanced/lang/en/lf_standard.html

เพิ่มลงไปในไฟล์ หรือถ้ามี LANG_ENCODING อยู่แล้วให้แก้เป็น UTF-8

LANG_ENCODING=utf-8