วิธีการเพิ่มเว็บไซต์เข้า Google Search Console

วิธีการเพิ่มเว็บไซต์เข้า Google Search Console

Google Search Console เป็นบริการฟรีจากทาง google ซึ่งจะช่วยให้สามารถตรวจสอบ สถานะการจัดทำดัชนี  หรือตรวจสอบได้ว่า ผู้เข้าชมเว็บไซต์ค้นหาเว็บไซต์ของเราด้วย Keyword ใด หากเข้าใจหลักการและปรับปรุงเว็บไซต์ตาม Google Search Console  ให้เหมาะสมกับการแสดงผลบนการค้นหาของ Google Search จะเพิ่มโอกาสติดหน้าแรกของ Google มากขึ้น

เข้าลิ้งค์ http://www.google.com/webmasters/tools จากนั้นคลิกที่ Start now

login ด้วย Account  Google (Gmail)

การเพิ่มเว็บไซต์ใน Property มี 2 แบบ

แบบที่ 1 การเพิ่มเว็บไซต์แบบระบุDomain (Domain Property)

 

1.1 ให้เลือกหัวข้อ Domain แล้ว domain หรือ subdomain ที่ต้องการ ที่หมายเลข 1 เช่น test.rukcom.in.th  เรียบร้อยแล้วกด Continue  ที่หมายเลข 2

1.2 กดปุ่ม Copy เพื่อบันทึกค่า TXT Record ที่หมายเลข 1 จากนั้นให้นำค่า TXT Record ไปใส่ใน DirectAdmin  ของ Domain

 

วิธีเพิ่มค่า TXT Record ใน DirectAdmin https://help.ruk-com.in.th/topic/16376

 

1.3 หากใส่เรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่ม Verify ตามหมายเลขที่ 2

แบบที่ 2 การเพิ่มเว็บไซต์แบบเจาะจงทีละ URL

 

2.1 เลือกที่ URL prefix แล้วใส่ URL ที่ต้องการ เช่น  https://www.rukcom.in.th  ที่หมายเลข 1 เรียบร้อยแล้ว กด Continue ตามหมายเลข 2

2.2 สามารถดูวิธีการ Upload  file HTML ตามลิ้งค์ที่เเนบมาโดยดูที่หัวข้อ 2.1 เป็นต้นไป https://help.ruk-com.in.th/topic/8424/

2.3 การยืนยันด้วยการเพิ่ม HTML tag  https://help.ruk-com.in.th/topic/16435/