วิธีการตั้งค่า TXT Record เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน

วิธีการตั้งค่า TXT Record เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน

1. ไปยัง Google Webmaster Tools

กดเข้าลิงค์ https://www.google.com/webmasters/verification/home?hl=en > คลิก ADD A PROPERTY > กรอกชื่อโดเมนเนม(อย่างเต็ม)

เช่น https://www.your-domain.com > คลิก Continue

 

2. คลิก Alternate Methods > เลือกทำข้อใดข้อหนึ่ง 2.1 หรือ 2.2

 

2.1 เลือก HTML file upload

 

– ดาวน์โหลดไฟล์จากลิงค์ this HTML verification file.

– นำไฟล์ .html ที่ดาวน์โหลดอัพขึ้นโฮส

 

– ยืนยันการอัปโหลดสำเร็จ โดยไปที่ลิงค์ yourdomain.com/filename.html

 

– คลิกปุ่ม Verify (หากต้องการคงการยืนยันโดเมนไว้อย่านำไฟล์ HTML ออก แม้ว่าจะมีการยืนยันสำเร็จแล้ว)

 

2.2 เลือก Domain name provider
– เลือก Other

 

– นำค่า TXT Record ไปเพิ่มใน DirectAdmin

 

– คลิกปุ่ม Verify 

 

หลังจากนั้นรอ DNS Update ราว 1-48 ชม. ขึ้นอยู่กับอินเตอร์เน็ตผู้ใช้ปลายทาง จึงกลับไปที่หน้า Webmaster Tools อีกครั้ง