วิธีการเพิ่มค่า TXT Record ใน DirectAdmin

วิธีการเพิ่มค่า TXT Record ใน DirectAdmin

1. login เข้าสู่ระบบ DirectAdmin https://help.ruk-com.in.th/topic/8809/

2. เลือกหัวข้อ DNS Management

3. ไปที่ Add Domain Records 

4. เลือกบรรทัดที่มี TXT และ ใส่ Domain หรือ Subdomain ที่ต้องการโดยเติม . ที่หลังของ Domain หรือ Subdomain ตัวอย่าง test.ruk-com.in.th.  ในช่องหมายเลข 1

5. ใส่ค่า TXT ที่ต้องการที่ช่องหมายเลข 2 โดยต้องใส่สัญลักษณ์ “” ตัวอย่าง google-site-verification=6sWUajnzLHKOXnc7npQvMlcpkyGXq1VRco_J2PRrFNU

6. หากเสร็จเรียบร้อยแล้วกด Add

7. หากใส่ค่า TXT เสร็จเรียบร้อยแล้วข้อมูลจะถูก Add เข้าไปดังภาพ