ວິທີການຕັ້ງຄ່າ TXT Record ເພື່ອຢືນຢັນຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງໂດເມນ

ວິທີການຕັ້ງຄ່າ TXT Record ເພື່ອຢືນຢັນຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງໂດເມນ

1. ໄປທີ່ Google Webmaster Tools

ກົດເຂົ້າລິ້ງ https://www.google.com/webmasters/verification/home?hl=en > ຄລິກ ADD A PROPERTY > ພິມຊື່ໂດເມນເນມ(ຢ່າງເຕັມ)

ເຊັ່ນ https://www.your-domain.com > ຄລິກ Continue

 

2. ຄລິກ Alternate Methods > ເລືອກຂໍ້ໃດຂໍ້ໜຶ່ງ 2.1 ຫຼື 2.2

 

2.1 ເລືອກ HTML file upload

 

– ດາວໂຫຼດໄຟລຈາກລິ້ງ this HTML verification file.

– ນໍາໄຟລ .html ທີ່ດາວໂຫຼດອັບຂຶ້ນໂຮສ

 

– ຢືນຢັນການອັບໂຫຼດສໍາເລັດ ໂດຍໄປທີ່ລິ້ງ yourdomain.com/filename.html

 

– ຄລິກປຸ່ມ Verify (ຫາກຕ້ອງການຮັກສາການຢືນຢັນໂດເມນໄວ້ຢ່ານໍາໄຟລ HTML ອອກ ເຖິງວ່າຈະມີການຢືນຢັນສໍາເລັດແລ້ວ)

 

2.2 ເລືອກ Domain name provider
– ເລືອກ Other

 

– ນໍາຄ່າ TXT Record ໄປເພີ່ມໃນ DirectAdmin

 

– ຄລິກປຸ່ມ Verify

 

ຈາກນັ້ນລໍຖ້າ DNS Update ປະມານ 1-48 ຊົ່ວໂມງ. ຂຶ້ນຢູ່ກັບອິນເຕີເນັດຜູ້ໃຊ້ປາຍທາງ ຈຶ່ງກັບໄປທີ່ໜ໊າ Webmaster Tools ອີກຄັ້ງ