การเปลี่ยนรหัสผ่าน Directadmin

การเปลี่ยนรหัสผ่าน Directadmin

Screen Shot 2560-01-16 at 4.16.38 PM

หากต้องการเปลี่ยน Password Directadmin Account ให้ทำการเข้ามาที่เมนู Change Password

Screen Shot 2560-01-16 at 4.17.49 PM

โดยการที่เราจะเปลี่ยน Password ได้นั้นจำเป็นจะต้องรู้รหัสผ่านเก่าด้วย เพื่อ verify ก่อนเปลี่ยน Password และเราสามารถกำหนดได้ว่าเราจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยหรือเปล่าทั้ง Directadmin , FTP , Database ที่เป็น Account หลัก