การตั่งค่า Nameservers ผ่านระบบของ Ruk-com

การตั่งค่า Nameservers ผ่านระบบของ Ruk-com

1. ตั้งค่า Nameserver ให้กับโดเมน
* หากยังไม่ทราบ nameserver สามารถเลื่อนลงไปดูที่หัวข้อที่ 2 ก่อนได้เลยค่ะ

1.1  Login เข้าสู่ระบบ Ruk-com ได้ ที่นี่

1.2. เลือกเมนู โดเมนเนม -> โดเมนของฉัน

1.3. เลือก Domain ที่ท่านต้องการเปลี่ยน Nameserver เเละ กด … ด้านหลัง

1.4. เมื่อเข้ามาในหน้านี้จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ Domain ที่เลือกมา

1.4.1 เลื่อก “Use custom nameservers (enter below)” / ใช้ค่าเนมเซิร์ฟเวอร์อื่นของคุณ (ใส่ข้อมูลข้างล่างนี้) เพื่อตั่งค่า Nameservers เอง

1.4.2 ใส่ Nameservers ที่ต้องการชี้ไป
1.4.3 กดปุ่มเปลี่ยนเนมเซิร์ฟเวอร์

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

2.ค้นหา Nameserver
ถ้าหากว่ายังไม่รู้ว่าค่า nameserver ที่ใช้อยู่คืออะไร สามารถเข้าไปตรวจสอบได้จาก hosting ที่ใช้งานอยู่ โดยไปที่ menu บริการ -> บริการของฉัน 

2.1 เลือก hosting ที่ได้ใช้งานอยู่ 

2.3 เลื่อน Scroll bar ลงมาล่างสุด >> ข้อมูลโฮสติ้ง  เมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะมีชื่อ nameserver ของ hosting ที่ใช้งานอยู่ สามารถนำไปตั้งค่าได้เลย (นำไปแต่ชื่อในกรอบสีแดง)