การตั่งค่า Nameservers ผ่านระบบของ Ruk-com

การตั่งค่า Nameservers ผ่านระบบของ Ruk-com

1. Login เข้าสู่ระบบ Ruk-com ได้ ที่นี่

2. เลือกเมนู โดเมนเนม -> โดเมนของฉัน

3. เลือก Domain ที่ท่านต้องการเปลี่ยน Nameserver

4. เมื่อเข้ามาในหน้านี้จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ Domain ที่เลือกมา

4.1 เข้าเลื่อกเมนู Nameservers ในด้านซ้าย

4.2 เลื่อก “Use custom nameservers (enter below)” เพื่อตั่งค่า Nameservers เอง
4.3 ใส่ Nameservers ที่ต้องการชี้ไป

 

**ถ้าหากว่ายังไม่รู้ว่าค่า nameserver ที่ใช้อยู่คืออะไร สามารถเข้าไปตรวจสอบได้จาก hosting ที่ใช้งานอยู่ โดยไปที่ menu บริการ -> บริการที่เช่า จากนั้นให้เลือก hosting ที่ได้ใช้งานอยู่

 

เมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะมีชื่อ nameserver ของ hosting ที่ใช้งานอยู่ สามารถนำไปตั้งค่าได้เลย (นำไปแต่ชื่อในกรอบสีแดง)