การตั้งค่า USER และวิธีการ Reset password ผ่าน WordPress Dashboard

การตั้งค่า USER และวิธีการ Reset password ผ่าน WordPress Dashboard

Users

เป็นเมนูสำหรับแสดงรายชื่อ หรือ จัดการกับรายชื่อของผู้ใช้งานเว็บไซต์ ไม่จะเป็นการเพิ่ม, แก้ไข หรือ ลบ รายชื่อ ในเมนูนี้ เราสามารถ กำหนดได้ว่าจะให้ใครเป็น Admin หรือ Customer หรือ อื่นๆ ซึ่งในเมนูนี้จะประกอบด้วย 3 เมนูย่อย คือ All UsersAdd NewProfile

All Users คือ เมนูสำหรับแสดงรายชื่อของผู้ใช้งานทั้งหมด

Add New คือ เมนูสำหรับเพิ่ม ผู้ใช้งาน

Profile คือ หน้าสำหรับแก้ไขโปรไฟล์ของเรา

วิธีการ Reset password ผ่าน WordPress Dashboard

1.เข้าไปที่ USER เลือก EDIT หรือ PROFILE ได้เลยค่ะ

2. กดเลือก Set New Passsword  และ Update profile