การตั้งค่า Site Redirect ผ่าน Directadmin

การตั้งค่า Site Redirect ผ่าน Directadmin

การทำ Redirect Website

การทำ Redirect Website เป็นการตั้งค่าให้เว็บไซต์เปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เองอัตโนมัติ การตั้งค่าให้มีการส่งต่อ URL ที่เรากำหนดไปยัง URL ที่เราต้องการ เช่น เมื่อผู้ใช้งานเรียก URL : http://www.domain.com/ ระบบจะทำการส่งต่อ URL นี้ไปยัง URL : http://www.ruk-com/

1. ลูกค้าทำการ Login Directadmin และไปที่เมนู Site Redirection

2. ทำการตั้งค่า Site Redirect

  • Local URL Path : ระบุ URL ที่ต้องการโอนย้าย เช่น http://www.domain/shop
  • Redirect Type หมายถึง ประเภทการส่งต่อของ URL ที่ต้องการโอนย้ายไป
    301 – Permanent – ทำการ redirect แบบถาวร ซึ่งค่าคะแนน PR, ค่าคะแนนและอันดับของ search engine จะถูกโอนไปยัง URL ใหม่ด้วย
    302 – Temporary  – ทำการ redirect ชั่วคราว ซึ่งค่าคะแนน PR, ค่าคะแนนและอันดับของ search engine จะไม่ถูกโอนไปยัง URL ใหม่ เป็นการบอกกับ search engine ว่าจะกลับมาใช้ URL เดิมอีกครั้ง
    303 – Replaced – เมื่อเรียก URL หรือ Path ที่ระบุ ให้เปลี่ยนเป็น URL เป้าหมาย ( Destination URL )
  • Destination URL หมายถึง URL หรือ ที่อยู่เว็บไซต์ ปลายทาง

3 . หลังจากตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้กด SAVE  ได้เลย

4. เมื่อดำเนินการตั้งค่า และ SAVE เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะมาแสดงในส่วนด้านล่างนี้ ตามรูปภาพ