การติดตั้งปลั๊กอิน Really Simple SSL

1. การ Login เข้าระบบ WordPress 2. เมื่อเข้าระบบมาได้แล้ว ให้กดไปยังเมนู Plugins > Add New  3. กดค้นหาปลั๊กอินชื่อ Really Simple SSL > Install Now 4. กดติดตั้งปลั๊กอิน Activate 5. กดใช้งานปลั๊กอิน Go ahead, activate SSL! 6. หากสำเร็จจะแจ้งสถานะดังภาพ (https)

Read More