การเปลี่ยน VERSION PHP ด้วยตัวเอง

 1. Loginเข้าระบบ Control Panel DirectAdmin >>>> Domain Setup  2. เลือก Domain ที่ต้องการเปลี่ยน Version PHP 3. เลือก Version PHP ที่ต้องการ ในช่องเปลี่ยนเป็นอีก Version แล้วกด Save 4. เมื่อ Save เสร็จแล้วจะขึ้น PHP versions saved เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

Read More