ການຕັ້ງຄ່າລະບົບ Cache ຂອງ WordPress #2 (WP Fastest Cache)

ການຕັ້ງຄ່າລະບົບ Cache ຂອງ WordPress #2 (WP Fastest Cache)

ເພີ່ມເຕີມອີກທາງເລືອກສໍາລັບການຕັ້ງຄ່າ Cache ທີ່ງ່າຍກວ່າ WP Super Cache ແລະໄດ້ເພີ່ມເຕີມໃນສ່ວນຂອງ function minify ຕ່າງໆເຊັ່ນ CSS , JS , HTML

 

** ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ອ່ານ ການຕັ້ງຄ່າລະບົບ Cache ຂອງ WordPress #1 ແນະນໍາໃຫ້ອ່ານໃຫ້ຈົບກ່ອນ

 

ຂັ້ນຕອນການຕັ້ງຄ່າກໍງ່າຍດາຍ ຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງ Plugin ໃຫ້ເຂົ້າເມນູ Setting ແລະ ເັຮດຕາມຮູບຕົວຢ່າງໄດ້ເລີຍ ໃນທີ່ນີ້ Huk-Com ແນະນໍາໃຫ້ເລືອກທັງໝົດໄດ້ເລີຍ

 

 

ຫຼັງຈາກກົດ Submit ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ເມນູ Cache Timeout ແລ້ວກໍານົດອາຍຸຂອງ Cache ໄດ້ເລີຍ ໃນທີ່ນີ້ແນະນໍາ 15 ນາທີ

 

 

 

ຈາກທີ່ໄດ້ທົດລອງມາໄລຍະໜຶ່ງ ຕົວ WP Fastest Cache ເັຮດວຽກໄດ້ດີບໍ່ດ້ອຍກວ່າ WP Super Cache ແຕ່ຈະມີຈຸດເດັ່ນເພີ່ມມາຄືສາມາດ minify ໃຫ້ເຮົານໍາອີກ