Web ติดมัลแวร์ แล้ว Google แบน

How Can We Help?

Web ติดมัลแวร์ แล้ว Google แบน

You are here:
  • Main
  • Web ติดมัลแวร์ แล้ว Google แบน
← All Topics

เมื่อ Google ส่ง “ยืนยันการเป็นเจ้าของโดเมนผ่านระเบียน DNS”
ให้คัดลอก TXT ไปใส่ใน Directadmin (DNS Management) แล้วให้ลูกค้าเปิิด Ticket