ไม่ทราบ User/Password เข้า WordPress ของลูกค้า

How Can We Help?

ไม่ทราบ User/Password เข้า WordPress ของลูกค้า

You are here:
← All Topics

1.ต้องทราบ U/P Database ของลูกค้าก่อน (ดูไฟล์ wp-config ใน DirectAdmin , FTP FileZilla
2.DirectAdmin เข้า phpMyAdmin ไปที่ table wp_user (table ชื่ออื่นๆ_user)
2.1 copy คอลัมน์ password ไปไว้ คอลัมน์ URL (เพื่อเปลี่ยนเป็น password เดิมเม่ื่อทำเสร็จแล้ว)
2.2 ตั้ง password ใหม่ แล้ว Gennerate password มาใส่ คอลัมน์ password แทน