โดเมนสามารถแยกเป็นคนละ IP ได้ไหม

How Can We Help?

โดเมนสามารถแยกเป็นคนละ IP ได้ไหม

You are here:
← All Topics

ต้องใช้ vps และ vps สามารถเพิ่ม ip ได้มากสุด 4 ip และแยกออกมาเป็น website ได้มากสุดแค่ 5 website