เงื่อนไขการย้าย domain

How Can We Help?

เงื่อนไขการย้าย domain

You are here:
  • Main
  • เงื่อนไขการย้าย domain
← All Topics

– ควรดำเนินก่อนโดเมนหมดอายุอย่างน้อย 60 วัน (เช็ควันหมดอายุ)
– โดเมนไม่ได้ถูกล็อคอยู่
– อีเมล์ในส่วนของ Administrative Contact และ Registrant Contact เป็นอีเมล์ที่ท่านใช้งานอยู่หรือไม่ (เนื่องจากมีเมลล์ส่งไปให้กด Verify)
– EPP Code คือ รหัสที่ต้องใช้ในการย้ายโดเมน