ลูกค้าลืมรหัสผ่าน WordPress

ลูกค้าลืมรหัสผ่าน WordPress

You are here:
  • Main
  • ลูกค้าลืมรหัสผ่าน Wordpress
← All Topics

เข้าไม่ได้ หรืิอลืมรหัสผ่าน ทำตามคู่มือ

วิธี Reset Password WordPress

หากยังไม่ได้ ให้เปิด Ticket
รบกวนลูกค้าทำการเปิด Ticket https://hostings.ruk-com.in.th/submitticket.php?step=2&deptid=3 เพื่อให้ทีมงานดำเนินการ Resert Password ให้ใหม่ครับ เนื่องจากเป็นเรื่องความปลอดภัยในการเข้าถึงรหัส