ระบบหลังบ้านของลูกค้า wordpress ช้าอัพเดตแล้วแต่หน้านั้นยังไม่อัพเดต

ระบบหลังบ้านของลูกค้า wordpress ช้าอัพเดตแล้วแต่หน้านั้นยังไม่อัพเดต

You are here:
  • Main
  • ระบบหลังบ้านของลูกค้า wordpress ช้าอัพเดตแล้วแต่หน้านั้นยังไม่อัพเดต
← All Topics

ต้องทำการ bypasscache เพื่อให้สามารถอัพเดตได้ปกติ