ย้ายโดเมน

How Can We Help?

ย้ายโดเมน

You are here:
← All Topics

A1 : .com ลูกค้าติดต่อทางผู้ให้บริการเดิมให้ทำการปลดล็อก Domain และขอ EPP Code เพื่อให้ทีมงานดำเนินการทำเรื่องย้าย Domain ต่อได้เลยครับ https://help.ruk-com.in.th/topic/7608/

A2 : .th ไม่ต้องใส่ EPP Code ใช้เอกสารอย่างเดียว (899/year)
– คู่มือวิธีการย้ายโดมเมน .th https://help.ruk-com.in.th/topic/8125/
– เอกสารที่ใช้สำหรับการย้ายโดเมน .th https://help.ruk-com.in.th/topic/8140/