ย้ายมาใช้ Host Ruk-com เมื่อชำระเงินแล้ว ใช้ได้เลยมั่ย

ย้ายมาใช้ Host Ruk-com เมื่อชำระเงินแล้ว ใช้ได้เลยมั่ย

You are here:
  • Main
  • ย้ายมาใช้ Host Ruk-com เมื่อชำระเงินแล้ว ใช้ได้เลยมั่ย
← All Topics

รอดำเนินการ จะมีเมลล์ส่งชื่อ Name Server ไปให้ลูกค้าเปลี่ยนให้ชื่อมาที่ Host Ruk-com รอ DNS Update คาดว่าไม่เกิน 3 ชั่วโมง หากเสร็จแล้วใช้ได้เลย