ย้ายข้อมูล Web

How Can We Help?

ย้ายข้อมูล Web

You are here:
← All Topics

หลังจากชำระค่าบริการของ Server รบกวนลูกค้าส่งข้อมูล
1. Control panel ที่เก่า
2. หากเป็น Web WP สามารถส่ง User Pass มาให้ทีมงานดำเนินการย้ายข้อมูลได้เลยครับ

ผ่าน Direct admin https://help.ruk-com.in.th/topic/7229/ เพราะเป็น backupfull
ใน Direct Admin กด Create/Restore Backups –> Create Backup

ผ่าน WordPress https://help.ruk-com.in.th/topic/8019/
(plugin all-in-one-wp-migration จำกัดขนาดไฟล์ ให้ขอ user/pass มาติดตั้งตัว all-in-one-wp-migration-unlimited-extension ให้ลูกค้า)