ถ้าชี้โดเมนไปที่ Cloudflare แล้วจะทำ ssl ต้องทำผ่านโฮสที่สมัครไว้หรือคลาวแฟร์

How Can We Help?

ถ้าชี้โดเมนไปที่ Cloudflare แล้วจะทำ ssl ต้องทำผ่านโฮสที่สมัครไว้หรือคลาวแฟร์

You are here:
← All Topics

สามารถทำที่ไหนก็ได้แต่ถ้าทำที่โฮสเราต้องชี้กลับไปที่โฮสเราและทำการปิดคลาวแฟร์ด้วยเพราะมันทำต่อ 2 ทางไม่ได้แต่แนะนำให้ทำผ่านคลาวแฟร์ดีกว่า