ถ้าจดชื่อเว็บ สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อโดเมนภายหลังได้มั่ย

How Can We Help?

ถ้าจดชื่อเว็บ สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อโดเมนภายหลังได้มั่ย

You are here:
  • Main
  • ถ้าจดชื่อเว็บ สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อโดเมนภายหลังได้มั่ย
← All Topics

ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโดเมนได้ค่ะ หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนชื่อโดเมน ลูกค้าต้องจดโดเมนเพิ่มและย้ายข้อมูลจากเว็บเดิมมาเว็บใหม่ค่ะ