ติดตั้ง Rcache + WP fastest cache ใช้งาานด้วยกันได้มั่ย มีผลกระทบอะไรบ้าง

ติดตั้ง Rcache + WP fastest cache ใช้งาานด้วยกันได้มั่ย มีผลกระทบอะไรบ้าง

You are here:
  • Main
  • ติดตั้ง Rcache + WP fastest cache ใช้งาานด้วยกันได้มั่ย มีผลกระทบอะไรบ้าง
← All Topics

การทำงานของ 2 ตัวนี้ ทำงานกันคนละ Layer
Rcache จะทำงานในส่วน Server ส่วน WP fastest cache ทำงานช่วยในฝั่ง wordpress
สามารถติดตั้งใช้งานควบคู่กันได้ค่ะ

ขั้นตอนการติดตั้ง และ วิธีการใช้งาน RCache