ตั้งค่า Name Server โดยที่ Domian จดที่อื่น มี 3 กรณี

How Can We Help?

ตั้งค่า Name Server โดยที่ Domian จดที่อื่น มี 3 กรณี

You are here:
← All Topics

1. Host จดที่เรา = ไม่ต้องเปลี่ยน Name Server
2. ชี้ไป Host อื่น (เปลี่ยนเครื่องโฮส / IP / Package) = เปลี่ยน Name Server ก่อน ค่อย Transfer (7-15 day) ระหว่างนี้จะมีเมลล์ให้กด Link Verify (ปกติไม่เกิน 3 hr) [ระหว่างรอ Verify เว็บยังใช้งานได้ปกติ , การกด Verify ต้องกดภายใน 1 เดือน ไม่งั้นจะโดนบล็อค ต้องทำเรื่อง Verify ใหม่]
3. ซื้อ Host ใหม่ = เหมือนข้อ 2