ขอคำแนะนำ Cloudflare

How Can We Help?

ขอคำแนะนำ Cloudflare

You are here:
  • Main
  • ขอคำแนะนำ Cloudflare
← All Topics

ลูกค้าสามารถกำเนินการตามบทความนี้ได้เลยะครับ https://www.wpthaiuser.com/cloudflare-cdn/
cloudflare : (คล้าย Proxy) ทำหน้าที่ปกปิด IP Address และ Block Mail Spam ด้วย
หากตอนสมัครโดเมนติ๊ก ID Protecttion ต้องไปสมัคร cloudflare ก่อน https://www.cloudflare.com