การเปลี่ยน Version PHP ด้วยตัวเอง

How Can We Help?

การเปลี่ยน Version PHP ด้วยตัวเอง

You are here:
← All Topics

 1. Loginเข้าระบบControl Panel DirectAdmin >>>> Domain Setup

 

 

 2. เลือกDomain ที่ต้องการเปลี่ยน Version PHP

 

 

3. เลือก Version PHP ที่ต้องการ ในช่อง เปลี่ยนเป็นอีก Version แล้วกด Save

 

 

4. เมื่อ Save เสร็จแล้วจะขึ้น PHP versions saved เป็นอันเสร็จเรียบร้อย