Custom Domain Name

Custom Domain Name

custom domains

คุณสามารถตั้งค่า Domain Name สำหรับ Application ของคุณแทนค่า Default ของ URL  ซึ่งโดยปกติทุกๆ Environment จะมี URL สำหรับทดสอบที่ทาง Ruk-Com กำหนดค่าเริ่มต้นไว้เช่น   {env_name}.{datacenter}.ruk-com.cloud   โดยเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชื่อโดเมนเนมเป็นของเราเองได้

ก่อนที่จะเริ่มต้นตั้งค่า Custom Domain อยากให้ทำความรู้จักกับคำศัพท์ และ การทำงานในส่วนของ Domain Name ก่อน

  • Domain  ชื่อของเวปไซต์ที่นำไปเปิดใน Web Browser  โดยปัจุบันโดเมนมีนามสกุลมากมายเช่น .com .net .org  ซึ่งในส่วนนี้เรียกว่  top-level domain (TLD)  และชื่อที่จดโดเมนจะเรียกว่า second-level domain (SLD)  ค่าที่อยู่ก่อนหน้า SLD จะเรียกว่า Subdomain  ในแต่ละส่วนจะอธิบายเพิ่มเติมในภาพตัวอย่าง ด้านล่างของบทความนี้อีกครั้งเพื่อความเข้าใจและเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
  • Root Domain  ชื่อ SLD + TLD  จะไมนับรวม Sub Domain
  • DNS  คือกระบวนการแปลงจาก ชื่อโดเมนไปเป็น IP Address  เพื่อให้ทราบว่าเซิฟเวอร์ที่โดเมนชี้ไปนั้นชี้ไปปลายทางที่ไหน . ตัวอย่างเช่น คุณเข้าเวปไซต์  www.ruk-com.cloud ใน Web Browser จะทำการหา IP Address ปลายทางจากตัวอย่างของ Ruk-Com จะชี้ไป IP

    104.18.54.90 เหตุผลที่ต้องใช้ DNS เพราะว่าการจำชื่อ Domain นั้นง่ายกว่าการจำ IP Address 

domain name components scheme

*** Ruk-Com Cloud รองรับ Domain ทุกนามสกุลและ support กับ ทั้ง root domain และ sub domain

ขั้นตอนการจดโดเมน?

การตั้งค่า DNS Record ?

การตั้งค่าในส่วนต่างๆเพื่อเชื่อ Domain ให้เข้ากับ Environment ของ Ruk-Com Cloud Platform

  • CNAME –   ใช้ในการ Map ชื่อโดเมนกับชื่อ Environment ของ Ruk-Com Cloud
  • A Record –  ในในการ Map ชื่อโดเมนกับ IP Address ของ Environment

ทั้งนี้ทั้งนั้น ทุกๆการสร้าง Environment จะได้ hostname ที่พร้อมใช้งานที่ทำงานอยู่บน Share Load Balancer ซึ่งพร้อมทำงานบน Production ทันที

ตัวอย่างด้านล่าง จะแสดงการตั้งค่า CNAME เพื่อเชื่อมกับ Application ที่สร้างบน Environment ของ Ruk-Com Cloud

1.  เจ้าสู่หน้าจัดการ Domain ของผู้ให้บริการ (จากตัวอย่าง เป็นของทาง Ruk-Com Hosting)

2. เลือการตั้งค่า DNS (ระบบจัดการ DNS)

3.  ตั้งค่า Zone ของ Domain ที่ต้องการใช้งาน จากตัวอย่างจะใช้ CNAME เพื่อเชื่อมต่อไปที่ Environment ที่ได้สร้างไว้

4. หลังจากเรียบร้อยแล้วรอ DNS Update ประมาณ 1-2  ชั่วโมง หรือสูงสุดไม่เกิน 24 ชั่วโมง

ในตัวอย่างนี้ได้ทดลองตั้งค่าที่เป็น CNAME แต่หากว่าผู้ใช้งานได้ทำการซื้อ Public IPV4 เพิ่มก็สามารถตั้ง A Record และชี้มาเป็น IP Address ได้เช่นกัน

Tip: สามารถเลือกซื้อ IP Address เพิ่มเติมได้ โดยปกติจะใช้เฉพาะ Server ที่เป็น Load Balance Node