การตั้งค่า E-mail iPhone

การตั้งค่า E-mail iPhone

1. เข้าตั้งค่า -> บัญชีและรหัสผ่าน -> เพิ่มบัญชี -> อื่นๆ -> เพิ่มบัญชีเมล

 

 

 

2. ใส่ชื่อ,อีเมล,รหัสผ่าน จากนั้นกด ถัดไป

 

3. เลือก IMAP ใส่เซิร์ฟเวอร์เมลเข้า imap.(ชื่อโดเมน) เช่น imap.ruk-com.in.th

 

4. ใส่เซิร์ฟเวอร์เมลออก smtp.(ชื่อโดเมน) เช่น smtp.ruk-com.in.th จากนั้นกด ถัดไป

 

5. กดบันทึก (เปิดดูอีเมลได้ที่ App Mail)

ส่วนต่อไปคือการตั้งค่าในส่วน SSL 

1.การตั้งค่าบัญชี และเลือก SMTP ดังภาพ

2.เลือก เซิร์ฟเวอร์หลัก (Outgoing Mail Sever) ดังภาพ

3.เลือก ปิด/เปิด SSL และกดเสร็จสิ้น เพื่อให้ระบบตรวจสอบความถูกต้อง
(หากยังไม่ได้ ให้เปลี่ยนพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ ระหว่าง 25 หรือ 587 และกดเสร็จสิ้น)