วิธีการย้าย domain .co.th

วิธีการย้าย domain .co.th

โดเมนที่จะทำการขอย้ายได้จะต้องทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • ตรวจสอบวันหมดอายุของโดเมน ดังที่แจ้งไปข้างต้นแล้วว่าการย้ายโดเมนควรดำเนินการก่อนโดเมนของท่านหมดอายุอย่างน้อย 30 วัน ด้วยเหตุผลในส่วนของขั้นตอนการย้าย หากท่านไม่สามารถย้ายโดเมนได้ทันก่อนวันหมดอายุ หรือหมดอายุในระหว่างขั้นตอนการย้าย อาจเสี่ยงต่อการที่จะทำให้ไม่สามารถเปิดใช้งานโดเมนได้
  • โดเมนที่ท่านต้องการย้ายไม่ได้ถูกล็อคอยู่ (หากโดเมนถูกล็อคอยู่ สามารถแจ้งปลดล็อคได้กับผู้ให้บริการโดเมน)
  • ตรวจสอบว่าอีเมล์ในส่วนของ Administrative Contact และ Registrant Contact เป็นอีเมล์ที่ท่านใช้งานอยู่หรือไม่ เนื่องจากระบบจะทำการส่งอีเมล์เพื่อยืนยันการย้ายโดเมนไปที่อีเมล์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

โดเมน .co.th จะเป็น โดเมนที่ใช้เกี่ยวกับ องค์กรต่างๆ ซึ่งต้องใช้เอกสารดังนี้

ส่งเอกสารขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลโดเมน

– เอกสารออกโดยออกในนามบริษัทที่เป็นเจ้าของโดเมนและลงนามโดยผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตรา
– ตัวอย่างเอกสารดูได้ที่ https://www.thnic.co.th/doc/change_login_th.pdf 
– ในเอกสาร ส่วนของ email ที่เข้าสู่ระบบ ให้ใส่ชื่อ email : [email protected] ซึ่งเป็น email ของทาง rukcom ที่ได้ลงทะเบียนกับทาง thnic เรียบร้อยแล้ว
– นำส่งเอกสารโดยส่งรายละเอียดไฟล์แนบเข้ามาที่ hostings.ruk-com.in.th/submitticket.php (จัดส่งในรูปแบบไฟล์รูปถ่ายหรือสแกน)

 

 

เอกสารอ้างอิงโดย Thnic