การทำ Wildcard Subdomain

การทำ Wildcard Subdomain

การทำ Wildcard subdomain แยกเป็น 2 ส่วนคือทำ Wildcard ที่ Web Server และ DNS Server 1 ตั้งค่า Wildcard DNS ด้วยการใส่ * ให้กับ A Record ของ Domain ที่ต้องการ

Screen Shot 2560-01-17 at 12.58.29 AM

 

 

 

 

 

Screen Shot 2560-01-17 at 12.58.48 AM

 

** แก้ x.x.x.x เป็นหมายเลข IP ของเซิฟเวอร์   2 ตั้งค่า Wildcard ของ Web Server

Screen Shot 2560-01-17 at 12.58.16 AM

Screen Shot 2560-01-17 at 1.01.02 AM

 

เพิ่มข้อความนี้ลงไปใน Custom field

 

ServerAlias *.|DOMAIN|


Screen Shot 2560-01-17 at 1.05.04 AM

 

3 หากใช้งาน NGINX เป็น Proxy จำเป็นต้องแก้ไข Config ของ NGINX ด้วยดังนี้

Screen Shot 2560-01-17 at 1.07.41 AM

 

เพิ่มข้อความลงไปดังนี้

|?SERVER_ALIASES=`SERVER_ALIASES` *.`DOMAIN`|

** เราสามารถใส่เงื่อนไขเข้าไปได้ถ้าหากมี subdomain ที่ต้องการ exclude และไม่ต้องการให้อยู่ใน Wildcard เช่น

Apache

|*if SUB != "putter"|
ServerAlias *.|DOMAIN|
|*endif|

Nginx 

|*if SUB != "putter"|
|?SERVER_ALIASES=`SERVER_ALIASES` *.`DOMAIN`|
|*endif|

เพียงเท่านี้ Sub Domain ที่ชื่อว่า putter ก็จะถูกละเว้นและทำงานเป็น sub domain ตามปกติ